Jeg er født i Aarhus, men flyttede til Aalborg i 1980, grundet jobskifte.

I Aarhus var jeg i mine unge år mange årig medlem i FDF 2. kreds. Jeg husker vore mange ture til Marselisborgskovene, hvor vi havde mange aktiviteter. Vi var dengang rigtig mange medlemmer i kredsen i forskellige aldre. Når vi tog på march til skoven havde vi et stort orkester foran. Vi havde også et tamburkorps. Der var virkelig gang i dengang. Vi var på mange udflugter og ture i omegnen; også hvor vi overnattede på bondemandens loft eller i laden på høloftet. Jeg husker også den store FDF landslejr, der dengang var i Hørhaven ude midt i skoven. Det var en spændende tid!

I min voksne tid har jeg rejst meget rundt på forskellige job i Danmark; men også meget i Norge, Sverige, Frankrig, og Grønland!

I 1980 endte jeg og min familie i Aalborg.

I Aalborg kom jeg til at bo som genbo til Ole Mortensen – der var medlem i 8. Sct. Georgs Gilde. Ole fik mig med gildearbejdet og i 1999 blev jeg optaget i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg - i 8. Gilde. På nuværende tidspunkt er det jo snart 20 år siden.

Jeg var ret heldig med, at det blev 8. Gilde. For dette gilde er noget særligt! Der er iblandt gildebrødrene her et meget stort samarbejde om mange ting. Vi hjælper og støtter hinanden med mange opgaver, og deltager i arrangementer rundt omkring, hvor vi kan – eller hvis vi bliver bedt om at hjælpe. Vi er aktive i flere opgaver sammen med spejderne; - men vi går ikke af vejen for andre jobs, hvor vi måske kan tjene nogle penge – som vi senere kan uddele til forskellige spejdergrupper.

Her i 2017 er det blevet min tur til at være gildemester. Vi skiftes til at passe job i gildeledelsen – sædvanligvis to år ad gangen.

I 8. Gilde er vi nok lidt traditionelle, men vi er ikke låst på det. Vi er åbne for nye ideer og nye tiltag og modtager gerne forslag til, hvordan vi bør gøre tingene og vores opgaver - måske bedre end vi gør nu!

Vil du høre mere om os, så kontakt en fra Gildeledelsen, adresserne finder du andetsteds på denne hjemmeside.