Vi afholder ca. 10 fællesmøder, og ca. 10 gruppemøder om året.

Gruppemøder forgår som regel i eget private hjem. Her diskuteres om mangt og meget om gildet, verdenssituationen, og kommende arrangementer. Grupperne har ansvaret for en række fællesmøder i løbet af året, disse skal planlægges og udføres.

Fællesmøderne forgår rundt om i Aalborg og omegn, mange bliver afholdt på Gildeborgen, og andre i lånte hytter.

Så deltager vi også i en række større tværgående arrangementer i gilderne, og ved spejder arrangementer.

Læs mere om vores involvering i udvalgte arrangementer på siderne herunder.