Sct. Georgsgilderne i Aalborg og specielt 8. Gilde har haft stor indflydelse på tilblivelsen af Vesterhavsmarchen, som nu har kørt i snart 50 år.

Ideen med at folk skulle betale for at gå på en offentlig strand forekom noget mærkeligt. Men folkene bag lavede et godt koncept og deltagerne syntes, at det var en god ide at indsamle penge til gode formål.

I dag er der fem stationer mellem Blokhus og Løkken, hvor Blokhus er den største med levende musik.

Det er et større logistisk opgave at arrangere Vesterhavsmarchen og det kræver mange mennesker. Stadsgildet har nedsat et udvalg med formand, kasserer, sekretær og de fem stationsforstandere til at varetage planlægningen og udførelsen. Der arbejdes også med sponsorer som støtter Vesterhavsmarchen.

Borde, stole, grill, flagstænger, telte  og meget andet er opbevaret i to store containere. De bliver placeret på Blokhus strand, hvorfra de fire andre stationer henter deres udstyr.

Formålet er at skabe nogle hyggelige rammer, så marchdeltagerne kommer hen til teltene og får en forfriskning og en grillpølse. Man betaler et startbeløb og så er det op til den enkelte, hvor langt han vil gå. Det er muligt at gå til en mellem station og tilbage og så man et diplom for deltagelsen.

Man er selvfølgelig meget afhængig af vejret. For meget sol,  for meget regn og for meget blæst er altid en strid modstander. Enkelte gange er teltet blæst omkuld og forsvundet op i klitterne.

Overskuddet går til institutioner eller foreninger, der arbejder med børn og unge. I år gik pengene til et børneafsnit på Hjørring Sygehus, julemærkehjemmet i Hobro samt til spejderne.

Selve dagen starter meget tidligt med at formanden byder velkommen og det lokale kanonlaug skyder marchen i gang. Derefter går de forskellige hold på stationerne i gang med at servicere marchdeltagerne med øl, vand og grillpølser. Her er det specielt gildebrødrene/søstrene som leverer arbejdskraften. Vi i 8. Gilde er mest engageret i Blokhus og Midtvejsstationen.

Når den sidste deltager er kommet i hus, så nedbryder man stationerne og gemmer det hele væk i containerne, så det er klar til næste år.

Selv om gildebrødrene er ved at komme op i alderen, så er entusiasmen stadigvæk i behold. Det er hårdt arbejde, men vi hygger os med det.

http://www.vesterhavsmarch.dk/