Født i Aalborg 1953.

Mit liv som Sct. Georgs gildebroder startede i 1998 hvor jeg blev kontaktet af Gunnar Juliussen og spurgt om jeg kunne tænke mig at blive Gildebroder i 8. Gilde.

Gunnar kendte jeg fra vores fælles tid i Sofiendal og Kong Hans trop på Sofiendalsvej hvor vi, sammen med en del andre nuværende og nu afdøde gildebrødre, var opbakning til spejderne i spejdergården på Sofiendalsvej.

Jeg blev knyttet ”som føl” til en gruppe med Søren Boelsmand, da Gunnar på dette tidspunkt, var i ledelsesgruppen som gildet kansler. Gunnar og Søren var mine proponenter- Selve optagelsen foregik til nytårsgildehallen 1999. En overvældende og stemningsfuld oplevelse med alle 8 gildes gildebrødre og deres koner i festtøj. Jeg gik til væbnerforberedelse i 1999 og blev væbner optaget til fødselsdags gildehallen i 2000.

Forinden havde den gruppe, jeg var i, arrangeret år 2000 nytårsgildehallen. Det blev en fest, som sjælden er set, bl.a. med bordkort med billeder af gildebrødrene fra deres optagelse i gildet. Alt sammen scannet ind fra Gildeskråen og efterfølgende behandlet i Fotoshop.

Ret hurtigt blev jeg involveret i mange spændende aktiviteter, både i 8. gilde regi men også i stadsgilde regi. Jeg blev formand for arrangements gruppen til stadsgildets indsats omkring 4. juli arrangementet i Kildeparken. Samme post fik jeg omkring stadsgildets afholdelse af Sct. Hans bål festen på Aalborg havn.

Igennem en årrække var jeg stationsleder for Blokhus stationen ved den årlige Vesterhavs march og har pt. samme funktion på station Midtvejs. Desuden afholdt 8. gilde hvert år i en lang årrække med succes en Ryåsejlads med deltagelse af over 100 stor- og voksenspejdere, som det var et must for mig at deltage i udførelsen af.

På det gilde organisatoriske blev jeg valgt som Skatmester i 2002 og sad i 2 perioder. Sammenlagt 4 år. Per Gissel var Kansler i samme periode. Vi havde et virkeligt godt samarbejde. Vi skiftede Gildemester 3 gange. 2015 havde jeg den ære at blive valgt til Gildemester for en periode på 2 år.