Fra 50 års jubilæumshæftet i 2008

Som nylig tiltrådt gildemester i 8. Gilde vil jeg delagtiggøre jer i nogle tanker om Gildet og ønsker for de næste 50 år.

Jeg blev optaget på Aalborg Kloster i 1997 i forbindelse med nytårsgildehallen. Det var en stor oplevelse at blive optaget i Gildet i disse historiske rammer.

Jeg føler mig godt tilpas i 8. Gilde og grunden er jo nok den ånd og den frie omgangstone, der hersker i Gildet. Nu skal vi huske på, at det ikke er en almindlig forening vi er medlem af; nej, det er et broderskab, der er udsprunget af vores tid som spejdere, og det er noget værdifuldt, som vi bør værne om.

Mit ønske for tiden fremover må så være, at vi til stadighed husker og arbejder på, at de idealer vi sætter højt, hersker i tiden fremover. Kun på den måde kan vi med sindsro se frem til at holde mange flere fødselsdage i et godt og dynamisk Gilde.